Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπου το προϊόν θα είναι στην αρχική του μορφή, δεν αποτελεί ειδική παραγγελία, και σε διάστημα δέκα ημερών από την έκδοση του παραστατικού. Τα έξοδα για την επιστροφή βαρύνουν τον αγοραστή.