Στην διαδικτυακή μας σελίδα περιλαμβάνεται υλικό, και περιεχόμενο που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην επιχείρηση baby lovezu και προστατεύεται από το Νόμο. Όλο το περιεχόμενο της σελίδας μας(συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία μας, και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, ή και μέρος αυτού, χωρίς έγγραφη άδεια της επιχείρησης baby lovezu. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/ επισκέπτη τόσο μέρος ή ακόμη και το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές σύμφωνα με οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει, η οποία δεν θα εμπίπτει στην σφαίρα ελέγχου μας. Τα χρώματα στις φωτογραφίες, ενδέχεται να παρουσιάζουν μία μικρή απόκλιση από το πραγματικό, και τα μεγέθη μας μπορεί να είναι διαφορετικά σε σχέση άλλων εταιρειών. Ο χρήστης/καταναλωτής/ καταναλωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών μας.