Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Οπότε συναινείτε ότι η επιχείρηση baby lovezu, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω SMS, e-mail και τηλεφωνικώς για διευκρινίσεις σε παραγγελίες που έχετε δώσει. Επίσης συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στην άνω επιχείρηση συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας και αποστολές παραγγελιών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο της διενέργειας των συναλλαγών σας και της επικοινωνίας μας μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την baby lovezu για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εξυπηρέτηση τυχόν αιτημάτων σας, καθώς και την αποστολή σχετικών ενημερωτικών μηνυμάτων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/συναίνεσής σας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.
Ανά πάσα στιγμή είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή τους. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας εκ των άρθρων 11- 13 του ν. 2472/1997. Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι κρυπτογραφημένα και δεν διατίθενται σε τρίτους.
Η χρήση τους από εμάς γίνεται για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας και μόνο.